Serveis

Servei menú menjador - Escoleta Itaca Nova

Menjador

L’escola ofereix un servei de menjador, amb cuina familiar pròpia i un menú adaptat a les necessitats dietètiques de cada grup d’edat.
També ofereix un menú especial de règim alimentari per als infants que ho necessitin.
Migdiada - Escoleta Itaca Nova

Migdiada

Els infants necessiten moments de descans i de son per a gaudir i participar de les activitats. Com que som molt conscients de la importància del seu descans, després de dinar, fan la migdiada en un ambient relaxat i segur.
Equipament escolar - Escoleta Itaca Nova

Equipament escolar

Proporcionem bata i bossa de la escoleta. A l’estiu, tindran camiseta i calçons curts amb elàstic, i a l’hivern, el xandall de l’escola, que és obligatori en els dies de psicomotricitat i sortides. Tot l’uniforme està disponible a l’oficina.
Noticies i ajudes - Itaca Nova

Ajudes

L’escola està inscrita en el registre d’escoles del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants i de la xarxa complementaria. Els pares que ho necessitin poden demanar les ajudes municipal d’escolarització, les ajudes d’escolarització del Govern i les ajudes de menjador.

Serveis interdisciplinars d’orientació i suport - Itaca Nova

Serveis interdisciplinars d’orientació i suport

Els membres del EAP (Equip d’Atenció Primerenca) donen suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació amb els alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.

Àrea privada families - Escoleta Itaca Nova

Àrea privada

Les famílies tenen accés a l’àrea privada per a veure fotos i vídeos dels seus fills/as així com rebre comunicacions importants sobre activitats i subvencions.

Itaca Nova - Escoleta Son Espanyolet - Palma
Activitats pedagògiques - Itaca Nova

Activitats pedagògiques

Desenvolupament del pensament logicimatemàtic

Contribueix a aquest desenvolupament l’ús de:

  • Jocs de raonament lògic.
  • La Panereta dels Tresors.
  • El joc heurístic.
  • Les safates d’experimentació.

Comunicació

  • L’estimulació de les capacitats lingüístiques i de comunicació.
  • Propostes d’experimentació sensorial.
  • Projectes de desenvolupament del llenguatge plàstic i musical.
  • L’aprenentatge del control de les emocions es desenvolupa en un ambient de seguretat física i afectiva on els infants se sentin estimats, valorats, i amb confiança per a poder afrontar els reptes que se li plantejaran. Es tracta que estableixin una relació personal amb tot l’equip, amb vincles afectius que els permetin tenir confiança en si mateixos per a progressar en el seu aprenentatge.

El treball de l'autonomia personal

  • Quan els infants comencen a tenir unes habilitats motrius i lingüístiques podem començar a implicar-los cada vegada més en les activitats de cura i neteja personal.
  • El menjar, la neteja i el descans són activitats que, dissenyades amb sentit lúdic, ens permeten estones molt enriquidores.

Psicomotricitat

Seguim la línia de treball de Bernard Aucoutourier i de l’experiència de l’equip del Institut Lóczy, especialistes en desenvolupament psicomotriu.

Activitats complementàries

Anglès

L’aprenentatge de la llengua anglesa dels nins i nines se realitza amb una estratègia pedagògica participativa i lúdica, dissenyada i posada en pràctica per un professor nadiu molt experimentat.

Música

Suposa un primer acostament a la música a través d’alegres experiències musicals propostes per les professionals de Canciones para Matilda.

Taller d'estiu al mes de juliol

Al mes de juliol, oferim als infants diferents tallers amb propostes originals i divertides (jocs d’aigua, art i reciclatge, massatges i contacontes..)

Propostes «Viu la cultura»

«Viu la cultura» és un programa d’activitats didacticoculturals que la Conselleria de Fons Europeus,Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears, a través de la Direcció General de Cultura, adreça a tots els centres educatius. L’oferta del programa inclou espectacles teatrals i musicals, tallers, itineraris, etc.

Sortides

En funció dels petits projectes s’organitzaran al llarg del curs sortides a la granja, a la biblioteca.

Festes

L’escola celebra totes les festes tradicionals, com Nadal i Sant Antoni, en ocasió de la qual s’organitza una torrada al pati de l’escola amb la participació de les famílies. Per a Carnestoltes, els més grans desfilen pel barri en una rueta acompanyats per les famílies.
Activitats complementàries - Itaca Nova