Centre d’Educació Infantil

Escoleta Itaca Nova

Som un centre d’educació infantil privat pluralista i respectuos, que fomenta la convivència solidària. A l’escoleta Itaca Nova comptem amb un equip compromès i obert a la innovació educativa per a oferir la millor experiència als nostres infants.

Com treballam

  • Ordenant amb els infants les activitats diàries al ritual d’entrada i preparant el retorn del dia següent al ritual de sortida.
  • Organitzant l’espai de les aules en racons de jocs.
    Respectant la diferència amb el treball individualitzat i les necessitats dels nins.
  • Treballant mitjançant tallers d’experimentació.
  • Estimulant l’interès per la descoberta amb jocs com: “la panereta dels tresors”, “el joc heurístic”, i “el joc de les sorpreses”.
  • Ajudant als infants a prendre consciència de les seves emocions i capacitats expressives, cuidant els àmbits de les relacions, els afectes i la comunicació.
  • Inculcant el respecte pels altres, l’entorn i els objectes.
  • Intentant que els infants prenguin consciencia dels límits ja que les pautes i normes donen seguretat.

Tot això es duu a terme en un marc de coherència pedagògica reforçat pel treball a les aules de les educadores, que serveixen com figura d’acompanyament i referència pels infants.

Escoleta Itaca Nova - Centre educació infantil

Les nostres instal·lacions

Centre d’educació infantil Itaca Nova

Galeria

Itaca Nova, Son Espanyolet, Palma