Ja està oberta la nova convocatòria pública de subvencions d’ajudes de menjador per a aquest nou curs 2024-2025.

L’objecte d’aquests ajuts és finançar el cost total o parcial del servei de menjador escolar als alumnes que, durant el curs 2024-2025, cursin
estudis d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria (ESO), formació professional bàsica (FPB) o transició a la vida
adulta en centres docents públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitats o en centres privats concertats en què
s’imparteixin estudis obligatoris, de transició a la vida adulta o del segon cicle d’educació infantil, així com afavorir l’escolarització i
compensar els alumnes escolaritzats en centres de primer cicle d’educació infantil.

Us deixem aquí el document oficial amb les bases i tota la informació detallada: Bases ajudes de menjador pel curs 2024-2025